boemerangheader

 

Visie

Wanneer een persoon wordt geconfronteerd met een chronische neurologische aandoening, verandert er veel in zijn leven. Plotseling of geleidelijk aan, maar het kan omschreven worden in één woord; beperkingen. Ook zijn of haar omgeving zullen de gevolgen hiervan dragen. Meestal gaat het gepaard met een hospitalisatie en een langdurige revalidatie.

De reguliere budgetten zijn ontoereikend om alle aspecten van de zorgvraag te behandelen; zeker als het om dat ietsje meer gaat, om het dagelijks sociale leven aangenaam te maken.

Missie

Een patiënt is méér dan zijn ziekte. Tijdens de opname en zijn revalidatie worden alle aspecten van de zorgvraag - dus ook de welzijnsaspecten - in samenhang met elkaar behandeld. Echter dergelijke welzijnsinitiatieven kunnen niet gefinancierd worden via de reguliere budgetten. Om deze projecten te kunnen uitvoeren, maar ook om de projecten die al zijn gerealiseerd te onderhouden organiseert vzw Boemerang een aantal activiteiten met als doelstelling financiële middelen bij elkaar te brengen.

Zo wordt de behoefte van onze doelgroep aangevuld en wij vinden dat het, ondanks de optredende beperkingen, ietsje meer (levensvreugde) mag brengen.